AR-GE ve İnovasyon Kalbimiz

* Tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak, savurganlığa ödün vermeden daima gelişmek.
Müşterilerimiz bu büyük ailenin bir üyesidir.
Sürekli gelişmek ve inovatif olmak.
Üretmek, değer yaratmak ve istihdam sağlamak temel sorumluluğumuzdur.
Dünya da en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 2000 firmadan biriyiz.
Ar-Ge bütçemiz Türkiye ortalamasından 2 kat daha fazla.

arge

Dünya da modern çağın gelişiminde Ar-ge faaliyetleri büyük rol oynamaktadır.
Bir ülkede teknolojik yatırımların artması ve sanayi oluşumunun hızla büyümesi o ülkenin Ar-ge’ye verdiği
büyük önemi ifade etmektedir.
Metalmak yıllardır faaliyette bulunduğu ve geliştirdiği teknolojisini yapmış olduğu Ar-ge çalışmalarına
borçludur.İlgili sektörlere Üretmiş olduğu teknolojisini, müşterilerinin hizmetine sunarak projelerine hem destek
olmuş hem de önderlik etmiştir.Hızla büyüyen “dijital dünya” gerçeğine önümüzdeki yıllarda da ayıracağı
Ar-ge bütçesi ile destek olmayı planlamaktadır.